Escudo Concello PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O ROSAL
APROBACIÓN INICIAL
XUÑO 2013
Foto Presentación
  consultora galega, s.l.